dimecres, 8 d’abril de 2015

MANIFEST

Posicionament ciutadà davant la convocatòria d’eleccions municipals
pel proper 24 de maigFa ja massa anys que la nostra societat està patint i pagant una crisi orquestrada que té com a conseqüència l’augment de les desigualtats, amb retallades de tota mena de prestacions socials i fins i tot amb el desmantellament de serveis públics.
Una crisi que també ha servit de coartada per imposar un seguit de mesures legislatives com la reforma laboral, la de les pensions, la llei mordassa,  la llei estatal d’educació o la reforma de la llei de bases locals (LRSAL) entre d’altres. Una legislació que està desmantellant l’estat del benestar que hem construït amb les lluites dels darrers 40 anys i que encara és lluny dels estàndards europeus.


La situació és especialment greu i per això creiem que és del tot necessari fer front a aquesta ofensiva neoliberal,  reconquerir els drets perduts i ampliar-los, per a tothom, sense exclusions. En aquest sentit, creiem que la convocatòria d’eleccions municipals del proper 24 de maig ha de significar un clar posicionament dels ajuntaments en la defensa d’aquests drets ciutadans i d’uns serveis públics de qualitat.
Aquesta defensa ha de passar per una clara priorització de les polítiques de cohesió social i una aposta per  l’educació com el principal element de generació d’igualtat d’oportunitats i d’equitat en la societat.En aquest sentit, volem posar en valor la tasca realitzada a la nostra ciutat per l’actual equip de govern a favor de les polítiques socials i de la igualtat d’oportunitats en educació, amb el manteniment d’importants programes com el Pla Educatiu d’Entorn amb les diferents actuacions (tallers d’estudi, programes d’orientació, adaptacions curriculars, prevenció de l'absentisme...), el de l’orquestra i la dansa a l’escola de l’Escola Municipal de Música – Centre de les Arts, l'impuls dels projectes d’aprenentatge servei o el d’escola de segona oportunitat entre d’altres. També volem destacar el servei d’escoles bressol municipals i el suport a les d’iniciativa social i l'important increment de les beques menjador per assegurar arribar a totes les famílies que ho necessiten. A més, destaquem també la gran importància que van tenir les polítiques de reequilibri de matrícules que vam poder fer fins que la Generalitat va deixar de donar-hi suport, com un element fonamental en la cohesió social i la convivència.
Una tasca que ha estat també possible gràcies al treball dels diferents professionals dels centres educatius, les entitats d’educació en el lleure i altres entitats compromeses amb l’educació de la ciutat.

Aquestes polítiques han significat un veritable dic de contenció davant les retallades dels governs de la Generalitat i de l’Estat. Una actuació clau per mantenir la cohesió social i la convivència als nostres carrers i treballar per la igualtat d’oportunitats de tothom a la nostra ciutat.
Ha estat una tasca fonamental que cal continuar realitzant, aprofundint-la i eixamplant-la. És per això que ens adrecem a les persones i candidatures que conformaran el proper govern de la ciutat perquè  es comprometin al manteniment d’aquestes polítiques, dels diferents programes i serveis que les fan possibles i, també, a destinar els recursos necessaris per fer-les realitat.

Unes polítiques que haurien de contemplar prioritàriament:

· Els programes de rescat social i de suport a les famílies sense recursos: alimentació, beques menjador, subministraments bàsics, habitatge...
· Els programes a favor de l’èxit i la igualtat d’oportunitats, com els Plans Educatius d’Entorn i els projectes d'aprenentatge servei  que permetin arribar a més infants, joves i famílies de la ciutat.
· L’educació de la petita infància, potenciant les escoles bressols i altres serveis educatius adreçats a aquestes edats.
· El suport als centres educatius, contribuint a la seva continua millora, a favor d’una educació inclusiva i generadora d’oportunitats per a tothom, sense exclusions de cap mena, amb una atenció especial a la formació d’adults, els programes de segona oportunitat i a l’educació especial.
· El suport als estudiants, impulsant la seva participació en la comunitat educativa i recolzant els mecanismes que la fan possible com el Consell de Nois i Noies o l'Associació d'Estudiants.
· El suport a les famílies, potenciant la seva participació i dotant-les de recursos per exercir-la. Potenciar les seves organitzacions pròpies: les AMPA i les AFA.
· Potenciar i impulsar tota l’educació no obligatòria: la formació professional, l’educació artística a través de l’EMMCA, l’educació en el lleure com a elements fonamentals per a la lluita a favor de l’equitat i la igualtat d’oportunitats.

Per tot això, emplacem el proper govern de la ciutat de l’Hospitalet que resulti de les eleccions del diumenge 24 de maig a comprometre's a prioritzar les polítiques socials i educatives a la ciutat com la millor garantia a favor de la cohesió i la igualtat d’oportunitats.

L’Hospitalet, abril de 2015